Strona główna | Elementy | Kontakt |         Testy online: Kandydaci do Rad Nadzorczych

Strona główna

1.Testy on-line!-nowe-2009! dla Kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

2.Testy egzaminacyjne dla maklerów papierów wartościowych /zródło:plkpwig.gov.pl/:

http://www.testy.ioi.pl/dokumenty/zestaw_mpw_04.pdf
http://www.testy.ioi.pl/dokumenty/zestaw_mpw_05.pdf

 

Testy dla kandydatów na Doradców Inwestycyjnych/zródło: www.kpwig.gov.pl/


3. Testy z j. angielskiego /różne:/:

http://www.e-angielski.com/mod-CMpro-listpages-subid-4-expsubid-4.phtml

http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/testy-ang/

http://www.ang.pl/testyfce.html

http://www.angielski.co.uk/angielski.htm

http://www.angielski.edu.pl/testy_jezyka_angielskiego_fce_cae_cpe.html

4. Jakie testy uprawniają do przyjęcia na amerykańskie uczelnie?
Oto standardowe amerykańskie testy :

http://www.1praca.gov.pl/index.php?id=51&tresc=953

* TOEFL -  jest to obowiązkowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego u kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w USA. Test w postaci papierowej punktowany jest w skali od 0 do 667, test komputerowy zaś w skali od 0-300./testy komputerowe można zdawać jedynie w Berlinie, Pradze i Wilnie/ Większość szkół amerykańskich akceptuje wyniki 550 w wersji papierowej oraz 213 w wersji komputerowej.Wynik testu ważny jest przez dwa lata od daty zdawania.
* TWE - Egzamin zdawany razem z TOEFL. Polega na pisaniu eseju na zadany temat w ciągu 30 minut.
* SAT I
* SAT II
* GRE: Graduate Record Examinations - test ogólny. Zdają go kandydaci na studia podyplomowe w USA bez względu na kierunek studiów.
* GRE: Subject Test - testy przedmiotowe - testy z 12 przedmiotów, które zdaje się dwa razy w roku.
* GMAT: Graduate Management Admission Test  - test wstępny do szkół typu MBA
* LSAT: Law School Admission Test - test dla kandydatów do szkół prawniczych. Test sprawdza rozumienie tekstu pisanego, analityczne myślenie, logiczność rozumowania oraz umiejętność poprawnego wypowiadania się na piśmie. Test nie odbywa się w Warszawie.
* MCAT - test wstępny do szkół medycznych. Obejmuje następujące części: nauki fizyczne, biologiczne, poprawność wypowiedzi ustnej na zadany temat. Testu nie przeprowadza się w Polsce.
* USMLE - egzamin licencyjny dla lekarzy.

 

5. Testy - Akademia Medyczna w Warszawie - informacje:

http://www.bibl.amwaw.edu.pl/pismo/00-10/Biul-10c.pdf

6. Testy - j.niemiecki:-przykładowy test:

http://www.nkjo.siedlce.pl/PUBNTK.HTM

7. Testy - na prawo jazdy:

     znaki drogowe: http://eduseek.interklasa.pl/multimedia/znaki/

     testy na prawo jazdy:

     http://www.grupaimage.pl/testy/

     http://www.grupa33.jgora.pl/testy.ioi.pl